П`ятниця
14.12.2018
12:39
Вітаю Вас Гість
RSS
 
ДНЗ №11 "Теремок" комбінованого типу Миргородської міської ради
Головна Реєстрація Вхід
Каталог файлів »
Меню сайту

Категорії розділу
Мої файли [5]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Головна » Файли » Мої файли

Від творчого педагога до творчої дитиним
[ Викачати з сервера (3.44 Mb) ] 05.11.2012, 18:58
                                    "Від творчого педагога

                                      до творчої дитини"

 

       Методична робота в нашому дошкільному закладі - це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми.

       Зміст методичної роботи  в дошкільному навчальному закладі будується на основі: • державних документів про освіту;


 • науково-педагогічних досліджень;


 • навчальних планів, програм;


 • новинок психолого-педагогічної літератури;


 • інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи;


 • інформацій про перспективний педагогічний досвід. 

    З метою переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини, застосування в освітній роботі педагогічних інновацій, сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку, колектив дошкільного навчальног7о закладу у 2012-2013 н.р. працює над головною методичною метою:

"Своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства через реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, програми "Я у Світі" та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" (доопрацьованої і доповненої) шляхом застосування в освітній роботі педагогічних інновацій сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій." 

 

                               Методична робота в 2012-2013 н.р.

         спрямована на: • практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми;


 • підвищення професійної майстерності педагогів, розвиток їх творчої ініціативи;


 • створення умов для забезпечення психолого-педагогічного супроводу інноваційної діяльності закладу;


 • впровадження в практику освітньої діяльності з дітьми пошуково-дослідницької роботи, вміння навчати дітей досліджувати, міркувати, робити висновки;


 • надання дієвої компетентної допомоги у пошуках нових ефективних методів освітньо-розвивальної роботи з дітьми;


 • формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

      Враховуючи  вимоги сьогодення та з метою досягнення належного рівня якості  дошкільної освіти, методична робота в дошкільному закладі реалізується у різних її формах:


- засідання педагогічної ради;

- методичні дні та години;

- семінари, семінари-практикуми, теоретико-

   практичні семінари;

- наради при завідувачеві;

- консультації;

- робота творчої групи;

- атестація педагогічних працівників;

- курсова перепідготовка;

- відвідування методичних об`єднань;

- колективний перегляд освітньо-виховної  роботи;

- майстер-класи;

- педагогічні читання;

- засідання круглого столу;

- самоосвіта педагогів;

- школа молодого вихователя;

- виставки та ін.

    Поряд з традиційними формами підвищення професійного рівня проводяться інтерактивні форми роботи з педагогічними працівниками: • ділові ігри;


 • дискусії;


 • тренінгові вправи;


 • конкурси професійної майстерності;


 • творчі звіти педагогів;


 • методичний ринг;


 • метод проектів та ін.

   Для збагачення знань педагогів завідувач та вихователь-методист дошкільного закладу:
  •  проводять діагностику фахової майстерності та професійного рівня педагогів, дотримуючись диференційованого підходу до особи вихователя та результатів попередньої атестації;


  •  планують, вивчають і контролюють освітньо-виховну роботу;


  •  надають методичну допомогу вихователям з усіх питань освітньо-виховної роботи з дітьми та батьками;


  • виявляють здібних, творчих, талановитих педагогів і тих, кому необхідна допомога;


  •  аналізують досвід або його елменти, узагальнюють, поширюють та впроваджують в практику.

      Однією з найважливіших форм управління та методичної роботи в дошкільному закладі є педагогічна рада. На ній розглядаються і обговорюються актуальні питання дошкільного виховання, розробляються і приймаються колективні управлінські рішення, які відіграють важливу роль в удосконаленні освітнього процесу, підвищення якості роботи педагогічного колективу.

          Тематика педагогічних рад

        на 2012-2013 навчальний рік: 1. Шляхи організації  освітньо-виховного процесу спрямованого на всебічний розвиток особистості дитини.


 2. Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини.


 3. Пізнавальний розвиток дошкільників.


 4. Морально-духовний розвиток особистості дитини.

Упродовж останніх років система методичної роботи з педагогічними працівниками підпорядкована формуванню готовності педагога до інноваційної діяльності.

    Основним завданням формування готовності педагога до інноваційної діяльності є:


- формування свідомого аналітичного ставлення до інновацій, самоосвіти, самовдосконалення;

- модифікація активних методів і прийомів роботи відповідно до можливостей педагогів з метою творчого опанування освітніх технологій, підвищення якості дошкільної освіти;

- розуміння того, що інновація доцільна, якщо ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини - схильність до самореалізації, а не просто зміни чи вдосконалення знань, умінь, навичок.

   Орієнтиром у інноваційній діяльності дошкільного навчального закладу є Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція 2012р.), який визначає вимоги до змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти.

  Організація роботи дошкільного навчального закладу в інноваційному режимі спрямована на: • розвиток професійної компетентності педагогів, їхню інноваційну културу, педагогічну ерудицію;


 • створення умов для забезпечення психолого-педагогічного супроводу інноваційної діяльності закладу.

   Одним із найважливіших завдань закладу є єдність інтелектуальної і фізичної культури майбутнього покоління. Усвідомлення великої відповідальності за здоров`я дітей дає стимул до оволодіння новими методиками і технологіями  в напрямку фізкультурно-оздоровчої роботи.

     Вирішенням цієї проблеми в дошкільному закладі є цілеспрямоване використання в процесі виховання дітей дошкільного віку відомих фізкультурно-оздоровчих методик та інноваційних технологій, адаптованих до вікових особливостей дітей.

       В закладі ведеться робота по впровадженню оздоровчих технологій сучасності, зокрема - дитячий фітнес, який включає в себе різноманітні технології: • збереження і стимулювання здоров`я ( степ-аеробіка, стретчінг, ритмопластика, релаксація, пальчикова та дихальна гімнастики);


 • навчання здоровому способу життя (фізкультурні заняття з використанням вправ Пілатес, ігротерапія, точковий масаж);


 • корекційні технології ( фітбол-аеробіка, арттерапія, казкотерапія, музикотерапія, психогімнастика, фонетична ритміка, крім того:  • розвиток творчох особистості (ТРВЗ);


  • навчання читанню з використанням технології М.Зайцева, Н.Компанець;


  • психолого-педагогічного проектування.

Для досягнення визначених завдань розроблено: • комплекс заходів по фізкультурно-оздоровчій роботі в дошкільному навчальному закладі Школі сприяння здоров`ю;


 • план методичної роботи, спрямований на діяльність педагогічного колективу по впровадженню інноваційних здоров`язберігаючих технологій сучасності з дітьми дошкільного віку;


 • план розвитку дошкільного навчального закладу на 2011-2015 рр.;


 • концепція дошкільного навчального закладу - Школи сприяння здоров`ю;


 • програма розвитку дошкільного навчального закладу Школи сприяння здоров`ю;


 • проект6 "Залучення дітей дошкільного віку до здорового способу життя засобами сучасних освітніх технологій";


 • проект: "Корекційна робота як засіб фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку";


 • проект: "Дбаємо про здоров`я змалку";


 • проект: "Ознайомлення дітей з робітничими професіями".

В дошкільному впроваджуються також такі інновації:


Наза інновації
 Суть  інновації
Автор-
розробник

Колектив, або особи,
zкі впроваджують
дану інновацію

Освітня
галузь

Результати
(наявні та прогнозовані

Форми
поширення
здобутків 
Дитячий фітнес
Формування правильної постави, розвиток різномінтних 
груп м`язів, виховання витривалості, сили та свідомого ставлення до здорового способу життя

Ж.Фірілева,

Е.Сайкіна
Вороніна Н.В.
Дошк.
освіта
Позитивна динаміка рівня розвитку дітей, поліпшилась якість в техніці виконання рухів і виразність в моториці, витривалоість у різних видах діяльності, емоційно-руховій сфері дитини
Майстер-
клас, посібник "Оздоровчі технології сучасності. Дитячий фітнес"
Навчання дошкільників зв`язному мовленню через використання символів Формування пізнавальної активності та розвитку зв`язного мовленняч. Л.Венгер, К.Крутій, Т.Ткаченко, В.Ткаченко Короленко Т.П.
Корек-
ційна
педаго-
гіка,
дошк.
освіта
Розвиток пізнавальної комунікативної діяльності Посібник "Розвиток зв`язного мовлення із використанням символів у корекційній роботі з дітьми-логопатами"
ТРВЗ (технологія розв`язання винахідницьких завдань) Формування свідомого діалектичного мислення, розвитку творчох уяви, винахідницької кмітливості Г.Альтшуллер Педагоги закладу
Дошк.
освіта
Розвинена фантазія дітей, уміння мислити системно, творчо Майстер-класи, теоретико-практичний семінар
Навчання читанню за технологією Н.Компанець Навчання читання дітей з використанням звуконаслідувальних кубиків Н.Компанець Короленко Т.П.
Корек-
ційна
педаго-
гіка
Поскладове читання Майстер-клас
Раннє навчання читанню за технологією М.Зайцева Навчання читання дітей дошкільного віку з використанням практичних ігор з кубиками, таблицями, що створює позитивний емоційний фон М.Зайцев
Короленко Т.П.
Коваленко С.І.

Корек-
ційна
педаго-
гіка,
дошк.
освіта
Поскладове читання Майстер-клас, семінар-практикум

   Наш дошкільний заклад постійно бере участь в усіх міських педагогічних заходах. має нагороди від виконавчого комітету Миргородської міської ради, міського відділу освіти.

Категорія: Мої файли | Додав: ustja
Переглядів: 4198 | Завантажень: 165 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук

Друзі сайту